Kid's go FREE with Transport for Wales

Travel Further, Pay Less.


Looking for an adventure-packed family getaway this May half-term?

Make the most of family time with Transport for Wales' Kids Go Free offerand embark on an unforgettable journey. Children under 16 travel for free on TfWtrains during off-peak times, when they travel with a fare-paying adult. So, say goodbye to driving stress and hello to hassle-free travel!
From breathtaking coastlines to historic landmarks, there’s something for families of all shapes and sizes to enjoy along the TfW train routes..Getting there by train means you can skip the motorway madness for memory making. Bring a card game or activity book and have fun on your journey to your destination – not just when you get there.

What’s even better, is that you can make your half-term budget stretch even further with TfW’s partner discounts at a wide range of attractions, like 2-for-1 entry at Cadwhistorical sites.With endless possibilities, every journey is an adventure.
Looking for some inspo? The Transport for Wales train routes cover city destinations like Manchester, Shrewsbury,and Birmingham, where you’ll find lots of opportunities to explore museums, shops and sports stadiums. If you’re looking for a more laid-back trip, why not check out some of their coastal stops like, Tenby, Criccieth, Swanseaor Conwy, all are packed with long sandy beaches, historical sites, and delicious ice cream shops.


Make the most of your half term and explore TfWdestinations and exclusive offers at tfw.wales/kidsgofree.


Remember:

Visit tfw.wales/kidsgofree to plan your adventure today! Terms and conditions apply.

Teithio’n Bellach, Talu Llai.
Chwilio am wyliaullawnanturi’rteuludroshannertymor Mai?

Manteisiwcharamsergyda’rteuludrwyfyndar daith fythgofiadwygydachynnigTrafnidiaeth Cymru lle gall plant deithio am ddim. Mae plant dan 16 yncaelteithio am ddimardrenauTrCynystodcyfnodautawelach, pan fyddoedolynsy’ntalu am docynyndodgydanhw. Felly, dywedwch ta-ta wrthstrach y car a heloideithio di-lol!


O arfordiroeddanhygoelidirnodauhanesyddol, maerhywbethi bob teului’wfwynhauarhydllwybrautrênTrC... Mae teithioar y trênyngolygullai o gythraulgyrru a mwy o greuatgofion. Dewch â chardiauchwarae neu lyfrgweithgareddaui’chdiddanuar y daith – does dim rhaidcadw’r hwyl nescyrraedd.

Gwellfyth, gallwchwneudi bob ceinioggyfridroshannertymordrwyostyngiadau partner TrCmewnamrywiaetheang o atyniadau, felmynediad 2 am bris 1 ynsafleoeddhanesyddolCadw. Gyda phosibiliadaudiderfyn, byddpobtaithynantur.
Chwilio am ysbrydoliaeth? Mae trenauTrafnidiaethCymru’nmyndiddinasoedd a phentrefifelManceinion, Birmingham a’rAmwythig, llemaecyfleoeddluiarchwilioamgueddfeydd, siopau a stadia chwaraeon. Osydychchi’ndymunocael trip mwyhamddenol, beth am gadw at yrarfordir a myndirywlefelDinbych-y-pysgod, Cricieth, Abertawe neu Gonwy? Pob un â’idraethaubraf, safleoeddhanesyddol, a siopauhufeniâhyfryd.
I gaelmanteisioi’reithafar y gwyliauhannertymor, tarwcholwgargyrchfannauTrCa’rcynigionarbennigyntrc.cymru/plantigaelteithioamddim
Cofiwch:

Ewchitrc.cymru/plantigaelteithioamddimigynllunioeichanturheddiw! Telerau ac amodauynberthnasol.

 

Keep up to date

Receive the latest news, events, offers, competitions and so much more!

Advert: https://thankateacher.co.uk/thank-a-teacher/thank-a-teacher-form/?utm_source=PrimaryTimes2024&utm_medium=ryi+social&utm_campaign=NTATD2024
Advert: https://www.trial-deck.com/trial/aadapt?reg_code=YP_vBBU9vnxov
Advert: https://www.suttonhigh.gdst.net/admissions/open-events/whole-school-open-event-27-june/?utm_source=socialmedia&utm_medium=socials&utm_campaign=openevening
Advert: https://www.royalparks.org.uk/whats-on/nature-adventurers-jun-jul-24?utm_source=partner&utm_medium=display&utm_campaign=learning_june_events